Monday, November 1, 2010

Kunci-Kunci Kebaikan Dan Keburukan

Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu kunci untuk membukanya. Di antara beberapa kunci kebaikan adalah . . .

-kunci pembuka shalat adalah bersuci.

- kunci pembuka haji adalah ihram.

- kunci kebajikan adalah kejujuran.

- kunci syurga adalah tauhid.

- kunci ilmu adalah bagusnya bertanya dan mendengarkan.

- kunci kemenangan adalah kesabaran.

- kunci ditambahnya nikmat adalah syukur.

- kunci kewalian adalah mahabbah dan dzikir.

- kunci keberuntungan adalah takwa.

- kunci taufik adalah harap dan cemas kepada Allah ‘Azza wa Jalla.

- kunci dikabulkan adalah doa.

- kunci keinginan terhadap akhirat adalah zuhud di dunia.

- kunci keimanan adalah tafakkur tentang hal yang diperintahkan Allah, keselamatan bagi-Nya, serta keikhlasan terhadap-Nya di dalam kecintaan, kebencian, melakukan, dan meninggalkan.

- kunci hidupnya hati manusia adalah tadabbur al-Qur’an, beribadah di waktu sahur, dan meninggalkan dosa-dosa

- kunci didapatkannya rahmat adalah ihsan di dalam peribadatan terhadap Khaliq dan berupaya memberi manfaat kepada para hamba-Nya,

- kunci rezeki adalah usaha bersama istighfar dan takwa.

- kunci kemuliaan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

- kunci persiapan untuk akhirat adalah pendeknya angan-angan.

- kunci semua kebaikan adalah keinginan terhadap Allah dan kampung akhirat.

- kunci semua keburukan adalah cinta dunia dan panjangnya angan-angan.


Allah Subhanahu wa Ta’ala juga telah menjadikan kunci bagi setiap keburukan. Diantaranya adalah:

- kesyirikan, kesombongan, berpaling dari apa yang disampaikan Allah kepada Rasul-Nya adalah kunci dari terhalangnya dari taufik Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

- lalai dari dzikir terhadap-Nya dan melaksanakan hak-Nya sebagai kunci ke neraka.

- khamr (minuman keras) sebagai kunci segala dosa.

- muzik dan nyanyian sebagai kunci perzinaan.

- pandangan pada gambar-gambar (lukisan makhluk hidup) sebagai kunci kegelisahan dan kebimbangan.

- kemalasan dan kesantaian sebagai kunci kerugian dan luputnya segala sesuatu.

- kemaksiatan-kemaksiatan sebagai kunci kekufuran.

- dusta sebagai kunci kenifakan (kemunafikan).

- kekikiran dan ketamakan sebagai kunci kebakhilan.

- berpaling dari apa yang dibawa Rasul sebagai kunci segala kebid’ahan dan kesesatan.

(Kutipan dari sepotong nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah)

No comments: