Thursday, January 6, 2011

Dakwah Nabi Isa kepada kaumnya

NABI Isa adalah anak kepada Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Ia adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Malangnya kelahiran Isa yang sungguh ajaib dan luar biasa itu menyebabkan kaum Bani Israel menganggapnya sebagai anak Tuhan.

Ketika berusia 30 tahun, Nabi Isa telah menerima wahyu daripada Allah SWT. Baginda dilantik sebagai rasul untuk berdakwah kepada kaumnya. Baginda juga diberikan kitab suci iaitu Injil oleh Allah. Bani Israel pada waktu itu telah menyimpang jauh daripada kebenaran.

Selepas kewafatan Nabi Musa, Bani Israel cuba menyeleweng daripada apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Antara penyelewengan yang dilakukan oleh mereka adalah menghalalkan apa yang telah diharamkan, menokok-tambah hukum-hukum yang telah ditetapkan dan menukarkan hari Sabtu sebagai hari untuk berseronok.

Padahal Allah telah menetapkan kepada mereka hari tersebut sebagai hari untuk beribadat. Selain itu, golongan kaya Bani Israel tidak mahu mengeluarkan zakat dan memberi sedekah untuk fakir-fakir miskin. Kegiatan murtad juga semakin berleluasa.

Dalam pada itu, golongan munafik juga bertambah. Mereka berlagak menjadi orang yang soleh dan baik, padahal dalam diam-diam mereka melakukan kemungkaran dan maksiat.

Oleh sebab itu, Nabi Isa diutuskan untuk berdakwah kepada mereka supaya kembali kepada ajaran Nabi Musa.

Apabila mendengar tentang dakwah Nabi Isa, golongan munafik itu menjadi marah. Mereka bimbang rahsia mereka yang berpurapura baik akan terbongkar. Lalu mereka telah mengadakan mesyuarat untuk menentang Nabi Isa.

Mereka menghasut rakyat dengan menuduh Nabi Isa sebagai pendusta. Kemudian mereka berkumpul beramai-ramai dan meminta bukti kenabian daripada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya kepada mereka iaitu mencelikkan orang buta dan mencipta burung daripada tanah liat. Bagaimanapun, mereka menuduh Nabi Isa sebagai tukang sihir pula.

Kemudian, Nabi Isa pergi berdakwah ke Baitul Maqdis pula. Hari itu adalah hari berkumpulnya pendeta-pendeta Bani Israel.

Dalam dakwahnya itu, baginda telah berjaya membuka hati mereka agar menerima ajarannya. Setelah itu, para pengikutnya semakin bertambah dari sehari ke sehari.


No comments: