Monday, December 6, 2010

Cara berfikir orang yang sukses

Orang sukses dan orang yang belum sukses dibezakan dari cara berfikir. Mindset ini boleh dipelajari, boleh dimiliki dan boleh diasah oleh sesiapa saja yang mahu berjaya.

Ungkapan ini menjelaskan bahawa perbezaan utama antara orang sukses dan orang gagal ada pada cara berfikir. Mereka yang sukses adalah mereka yang selalu menggunakan kekuatan berfikir untuk terus memperbaiki kehidupannya sehingga lebih baik.

Orang-orang yang sukses ini adalah mereka yang memiliki jenis berfikir positif. Jenis berfikir orang-orang sukses ini adalah:

1. Big picture thinking bukan small thinking
Cara berfikir ini menjadikan mereka terus belajar, banyak mendengar dan sehingga pemikiran mereka menjadi luas.


2. Focused thinking bukan scattered thinking
Sehingga dapat mengawal masa dan tenaga, kejayaan-kejayaan besar dapat mereka raih.

3. Creative thinking bukan restrictive thinking
Proses berfikir kreatif ini meliputi: think-collect- create-correct- connect.

4. Realistic thinking bukan fantasy thinking
Memungkinkan mereka meminimakan risiko, ada target & plan, security, dan memiliki Kredibiliti.

5. Strategic thinking bukan random thinking
Sehingga simplifies, customize, antisipatif, reduce error and influence other dapat dilakukan.

6. Possibility thinking bukan limited thinking
Mereka dapat berfikir bebas dan menyelesaikan masalah bagi situasi yang dihadapi.

7. Reflective thinking bukan impulsive thinking
Memungkinkan mereka memiliki integritai, clarify big picture, confident decision making.

8. Innovative thinking bukan popular thinking
Menghindari cara berfikir orang-orang biasa untuk meraih sesuatu yang lebih baik.

9. Shared thinking bukan solo thinking
Berkongsi pemikiran dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

10. Unselfish thinking bukan selfish thinking
Memungkinkan mereka bertukar fikiran dengan pemikiran orang lain.

11. Bottom line thinking bukan wishful thinking
Fokus kepada kejayaan sehingga dapat meraih hasil berdasarkan potensi pemikiran yang dimiliki.

Fikiran adalah awal dari segalanya. Cara berfikir menentukan cara hidup

Sumber : isuhangat n motivasi jutawan

No comments: