Sunday, August 22, 2010

Belajar Cara Berdagang Rasulullah


Ketika Nabi Muhammad SAW, berusia 25 tahun, sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau pernah menjalankan perniagaan bersama Siti Khadijah ke negeri Syam. Pada waktu berdagang, ia ditemani oleh Maisarah, budak Siti Khadijah.


Tips Berdagang Cara Nabi muhammad SAW

  • Kejujuran
  • Keramahan
  • Sopan santun yang ditunjukan oleh pemuda Muhammad dalam berdagang membuat Maisarah kagum.
  • Misalnya jika barang dagangannya dijual tidak baik maka dikatakan tidak baik. Begitu pun sebaliknya, jika barang-barang itu baik dikatakan baik. Beliau tidak menyembunyikan barang-barang yang tidak baik di balik barang-barang yang baik.
  • Harga yang ditawarkan kepada pembeli sesuai dengan yang dipersetujui oleh Siti Khadijah. Ia tidak mengambil untung diatas harga yang dipersetujui. Oleh karena itu, banyak pembeli yang terkesan dan tertarik cara berdagang beliau.

Keluhuran sifat beliau ini kemudian diceritakan oleh Maisarah kepada majikannya. Khadijah pun merasa kagum dan terkesan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka hubungan perdagangan antara keduanya berlanjut ke jinjang perkawinan.

No comments: